De visie voor mijn gastouderopvang

Visie op “kind-zijn”

Op de eerste plaats wordt er van mij verwacht dat ik bij gastouderopvang Tuto voor je kind(eren) zorg. Maar naast het geven van flesjes, een schone luier, fruithapje/boterham, een liedje zingen, knutselen, spelen, wandelen etc. wil ik ook graag de ontwikkeling stimuleren.

Ieder kind is uniek

Bij gastouderopvang Tuto staat het belang van het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. Het karakter en de vermogens van een kind zullen bij mij altijd gerespecteerd worden. Ik vind het belangrijk dat ieder kind ervaart dat het bij mij zichzelf kan en mag zijn. Hiermee bedoel ik dat ik wil bereiken dat ieder kind zich prettig en geborgen voelt als het bij mij is, een emotioneel veilige omgeving dus.

Ieder kind moet serieus genomen worden

Ik vind dat ieder kind serieus genomen moet worden. Ieder kind is er van nature op uit om de wereld te ontdekken en te onderzoeken. Dat is het proces van leren. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, verwerkt dat op zijn eigen manier en behoort hiervoor de te ruimte krijgen. Belangrijk vind ik daarin dat een kind zich veilig bij mij voelt om hier helemaal zichzelf te zijn en voelt dat het daar de ruimte voor krijgt bij gastouderopvang Tuto
Die ruimte wil ik geven door het kind te ondersteunen en begeleiden door de volgende doelstellingen aan te hangen: emotionele veiligheid, normen en waarden overdragen, persoonlijke competenties ontwikkelen en sociale competenties ontwikkelen.

gastouderopvang tuto

Samenspel en samenwerken

Via de dagindeling en de activiteiten die daarbij horen, zal bij gastouderopvang Tuto elk kind de kans krijgen om als individu te blijven bestaan en zijn eigen fantasie te gebruiken. Ik zal de kinderen blijven stimuleren en uitdagen maar zal daarbij nooit de eigenheid van een kind uit het oog verliezen.
Het samenspelen en samenwerken geeft mogelijkheden om met andere kinderen en volwassenen te leren omgaan, contact te leggen en vriendschappen op te bouwen en te onderhouden. Zo zal een kind sociale competenties ontwikkelen. Kinderen willen van nature graag helpen en ervaren een gevoel van erbij te horen als ze volwassenen mee mogen helpen met alledaagse klusjes.

Positieve benaderinggastouderopvang tuto

Het ene kind heeft meer behoefte aan stimulatie, afwisseling of uitdaging dan het andere kind. Ieder kind ontwikkelt zich op vele gebieden om van een klein en afhankelijk mensje een groot en zelfstandig persoon te worden.
Ik vind het erg belangrijk dat volwassenen een kind een positief zelfbeeld meegeven. Dit doe ik door een kind persoonlijk te begroeten bij binnenkomst, een aai over de bol, opmerken als een kind iets nieuws heeft of naar de kapper is geweest, vragen naar bijzondere gebeurtenissen. Laten weten en zien dat je je in het kind verplaatst en weet wat er in zijn leventje speelt. Als een kind zich goed voelt over zichzelf, zich gehoord en gezien voelt heeft het een grotere kans om later een zelfbewust, evenwichtig en gelukkig mens te worden. Bij het ontstaan van het zelfbeeld hoort het prijzen van alledaags gedrag, prestaties en vaardigheden.
Maar ook waardering geven voor zijn persoontje op zich, zonder er ook maar iets voor te hoeven doen.
Hierbij vind ik het van belang om activiteiten en materialen te kiezen die aansluiten op de ontwikkeling, de belangstelling en het karakter van het kind, hierdoor zal een kind persoonlijke competenties ontwikkelen, omdat hem iets gelukt is wat hij dacht nog niet te kunnen.

Opvoeden doe je samen

Zelfvertrouwen en respect zijn twee zeer belangrijke termen die ik bij gastouderopvang Tuto wil nastreven. De basis hiervoor kan je al vroeg leggen. Ik vind dat er met respect omgegaan moet worden met cultuur, religie, de omgeving, de dieren en de natuur, gewoontes van kinderen, ouders en mede-opvoeders.
Respect, vertrouwen en eerlijkheid is volgens mij de basis om mee te leven en samen te leven. Door het goede voorbeeld te geven, leer ik kinderen wat er van hen verwacht wordt. Bij het verkrijgen van de juiste normen en waarden heeft een kind begeleiding en voorbeelden nodig. Deze begeleiding en voorbeelden geef ik in woord en daad, door uitleg te geven en te vertellen waarom je iets wel of niet mag, complimenten geven bij goed gedrag, uitleg geven waarom ik bepaald gedrag niet goed keur, een knipoog of een knuffel. Ik stel daarom ook grenzen bij gastouderopvang Tuto zodat kinderen om kunnen leren gaan met regels en omgangsvormen.
Deze grenzen bieden duidelijkheid en structuur aan het kind en daarom vind ik het belangrijk dat de verschillende opvoeders, zoals de gastouderopvang, de opa’s en oma’s, de ouders en verzorgers, de waarden, normen en grenzen waar nodig op elkaar afstemmen. Zonder deze afstemming zal een kind gevoelens van verwarring en onzekerheid kunnen ervaren.

Visie op spelen binnen mijn gastouderopvang

gastouder opvantgutoKinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle kinderen over de hele wereld spelen. Voornamelijk omdat ze het leuk vinden. Spel is eigenlijk de taal van kinderen. In hun spel maken kinderen geen onderscheid tussen andere rassen en culturen. Spel stimuleert kinderen in hun ontplooiing. Kinderen spelen samen, ze leren rekening met elkaar te houden. Kinderen leren van hun spel doordat ze iets uitproberen en op zoek zijn naar dat wat een gewenst resultaat oplevert. Ze leren door imitatie van anderen, zij worden door spelen positief gestimuleerd.
Allerlei functies komen tot ontwikkeling zoals beweging, zintuigen, taal, denken en sociale omgang.
Zonder al teveel in te grijpen, maar voornamelijk door sturing en begeleiding, zullen de kinderen op diverse manieren spelen. Daarbij stimuleren we direct of indirect de ontwikkeling van het kind. Ik vind het belangrijk om er op te letten dat er geen gedwongen leersituatie ontstaat.
Uiteraard krijgt elk kind de vrijheid om gewoon lekker te kunnen spelen en van alles te ontdekken. Het uiteindelijke doel van opvoeden is dat kinderen ‘zichzelf’ worden.

Binnen mijn gastouderopvang wil ik door verschillende activiteiten en materiaal aan te bieden, kinderen kansen geven om uit te groeien tot zelfstandige mensen.